4วัน เกิ ด สุดโชคดี มีเกณฑ์ดีมากในกลางปีนี ชีวิตจะสุขสบาย อ ย่ าง ไม่น่าเชือ

4วัน เกิ ด สุดโชคดี มีเกณฑ์ดีมากในกลางปีนี ชีวิตจะสุขสบาย อ ย่ าง ไม่น่าเชือ

เศรษฐีเกิ ดใหม่.วันศุกร์

สำหรับท่านที่เกิ ดในวันศุกร์ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบัน ชีวิตคุณวุ่นว า ย กลับหน้าที่การงานเป็นหลัก มีหลายสิ่งหลายอย่ างที่จะต้องรับผิดชอบ และคุณเป็นจุดศูนย์กลาง ของหลายสิ่งหลายอย่ าง ทั้งในเรื่ องของการรับ ผิ ด ชอบ การเลี้ยงดู การเ งิ น การงาน ทุกสิ่งทุกอย่ างคุณเป็นผู้นำในเรื่ องของสิ่งเหล่านี๊ อาจจะรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้

เป็นกังวลใจบ้าง แต่ขอให้ทำต่อไป เพ รา ะสิ่ ง ดี กำลังจะปรากฏขึ้นเดือน 11-12 เป็นช่วงเปล่งแสงเปล่งบารมี นำทางให้ชีวิตของคนที่เกิ ดในวันศุกร์ พบเจอกับความสุขสบาย สิ่งใดที่กำลังรอคอยจะ ปรากฏให้พบไม่เกิน 7 วันหลังจากขึ้นเดือนใหม่ ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งที่รอคอยจะทำให้ชีวิตคุณ มีความสุข คนรอบข้างเขาจะมีความสุขขึ้นอย่ าลืมสวดมนต์ภาวนา สวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ชินบัญชร แล้วสิ่งดีจะปรากฏให้พบเจอ อีกทั้งในช่วงนี๊จะมีโชคลาภ เกี่ยวกับการเ งิ น ตัวเลข สลากรางวัล จะทำให้คุณได้เ งิ นทองก้อนโตเลย

เศรษฐีเกิ ดใหม่.วันเสาร์

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคชะต า ของคุณโดดเด่นในเรื่ องของ การทำงานแต่เจอปั ญหามาบ่อยครั้ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกต ก ห ล่ น และรู้สึกท้อแท้ในเรื่ องของโชคชะ ต าช่วงของเดือน 11-12 สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มดี จะเริ่มประสบความสำเร็จ จะมีผู้ใหญ่คอยเพ่งเล็ง อาจจะทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีโชคในเรื่ องของสลาก ตัวเลข เตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยท่าน

เศรษฐีเกิ ดใหม่.วันพฤหัส

ท่านที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี แนะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี๊ คุณจะต้องมีสติยั้งคิด ย้ำทำ เวลาคิดจะทำอะไร จะต้องระมัดระ วั ง คนบางคนที่เข้ามาหาผลป ระโยชน์ คนบางคนที่พย าย ามช่วงชิงความดี ความชอบของคุณไปหลังวันที่ 31กำลังจะเริ่มต้นแห่งโชค แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

นำสิ่งดีเข้ามา ต้นเดือนหน้าแนะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้าสวดมนต์เลย แล้วสิ่งดีจะปรากฏให้พบเจอ คนเกิ ดในวันพฤหัส จะต้องทำ ขอให้เชื่อในเรื่ อง ของการทำน า ย ลองทำดูสักครั้งก็ไม่ เ สี ยหาย ชีวิตจะดีขึ้น จะมีแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจ เข้ามาในชีวิต ขอให้โชคเข้าข้างท่านด้วย

เศรษฐีเกิ ดใหม่.วันพุธ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคนที่เกิ ดในวันพุธ เหนื่อยกับการทำงาน บางสิ่งบางอย่ างที่ต้องแบกรับ ในตัวของคุณเพียงคนเดียว บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผลประโยชน์ เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุดท้าย ก็โดนว่าโดนหัวหน้าเพ่งเล็ง 3-4 วันต่อจากนี๊ชีวิตจะดีขึ้น สิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ ดี ก็อย่ าลืมที่จะปล่อยวาง สิ่งใดที่ควรทำและรู้สึกว่า

มันดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใคร อีกอย่ างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิตของคุณเจอปั ญหา ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ คุณปล่อยไปเลย ไม่ต้องไปกังวล คิดซะว่าก็แ ค่เห่า เดี๋ยวมันจะผ่านไปเอง เ ว รใครเ ว รมัน เดี๋ยวก็เจอ ชีวิตของคุณจะดีแน่ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวาง ยิ่งในช่วง 3-7 วันต่อจากนี๊มีโชคเกี่ยวกับตัวเลข นำทางให้คุณพบกับความเจริญ

อ่านเพิ่มเติม