ใครกินมะเขือพวง บ่อย รู้เอาไว้ 4 สิ่งที่เกิ ดขึ้นหลังกินเป็นประจำ

นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่ ได้วิจัยเ รื่ อ ง สรรพคุณวิเศษของมะเขือพวง และพบว่ามะเขือพวงมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากมีฤ ท ธิ์ช่วยลดอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับน้ำตาลในโลหิตของผู้ป่ ว ยเบาหวาน มีเส้นใยที่ช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินได้ดีเยี่ยม ทำให้มะเขือพวงสามารถช่วยป้องกันทั้ง 4 โ ร คนี้ได้

1. โร คเบาหวาน

มะเขือพวงมีสาร “เพกติน” ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่ ว ยโ ร คเบาหวาน โดยสารนี้จะมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ได้ช้า จึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลง ทำให้ระดับของน้ำตาลในโลหิตคงที่

2. โร คกระเพาะ

มะเขือพวงช่วยรั กษ าแผลในกระเพาะอาหาร โดยมีฤ ท ธิ์ต้านการเกิ ดแผลในกระเพาะอาหารที่เกิ ดจากการใช้ย า แอลกอฮอล์ และความเครี ยดได้

3. โร คข า ดสารอาหาร

มะเขือพวงมีสารจำพวก “ไฟโตนิวเทียนท์” ที่จะช่วยร่ า งกายในสภาวะข า ดสารอาหาร ให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติ

4. โร คไขมันอุดตันในเส้นโลหิต

มะเขือพวงมีกลุ่มสาร “ทอร์โวไซด์” ซึ่งช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในกระแสโลหิตได้ และกระตุ้นให้ตับนำโคเลสเตอรอลในโลหิตไปใช้ได้มากขึ้น รวมทั้งยับยั้งการดูดซึมกลับของโคเลสเตอรอลในลำไส้ด้วย จึงอาจช่วยป้องกันโ ร คไขมันอุดตันในเส้นโลหิตได้อีกทางหนึ่ง

แหล่งข้อมูล herbtrick

อ่านเพิ่มเติม