อิทธิพล พายุโนอึน เช็ก เส้นทาง น้ำท่วม

วันที่ 19 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์พายุโชนร้อน โนอึน อ่อนกำลังลงกลายเป็น

พายุดีเปรสชัน ในวันนี้และอาจ ยุติกำลังแรง ลงที่จังหวัดสุโขทัย ช่วงบ่ายวันนี้ แต่ด้วยอิทธิพล ความรุ นแร ง ทิ้ง

ความ โกลาหลให้กับพื้นที่ทั้งน้ำท่วม ดินสไลด์ ถนนข า ดการสัญจรลำบาก บ้านเรือนประชาชน พื้นที่เกษตรกssม

ปศุสัตว์ได้รับความเสียหายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อสะดวกต่อการสัญจร กรมทางหลวง ได้ เปิดเส้นทาง

ทางหลวง(ทล. ) รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง19/9/63 09.00 น. น้ำ

ท่วม 4 จังหวัดรวม 7 แห่ง

อย่างไรก็ตามเพื่อสะดวกต่อการสัญจร กรมทางหลวง ได้ เปิดเส้นทางทางหลวง(ทล. ) รายงานสถานการณ์ น้ำ

ท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง19/9/63 09.00 น. น้ำท่วม 4 จังหวัดรวม 7 แห่ง

s ะวั งกันด้วยนะคะ

เรียบเรียง siamnews

อ่านเพิ่มเติม