4 วันเกิ ด มีเกณ ฑ์รว ย เป็นเศรษฐี

4 วันเกิ ด มีเกณ ฑ์รว ย เป็นเศรษฐี

เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเ งิ นที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจะได้เ งิ น มาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโชค๑วงของตนเองเท่านั้นจะไปหวังพึ่งน้ำบ่อ

หน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้วแต่ ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทองเ พ ศ ตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ

เกิ ดวันอาทิตย์

s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้มากเ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ น้ำผึ้งหยดเดียว อาจทำให้หน้าที่การงาน มีปัญหาใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศ ตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ

เกิ ดวันพฤหัสบดี

ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง แต่หลังจากเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจาก

เ พ ศ ตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าและการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ

เกิ ดวันเสาร์

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อมคอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ๑วงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเ งิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเ งิ นทองก็จะราบรื่นดีมาก

อ่านเพิ่มเติม