ช้างไทยเงินให้กู้ยืม มีเงินเดือน 8,000 ติดแบล็คลิสก็กู้ได้

ช้างไทยเงินให้กู้ยืม มีเงินเดือน 8,000 ติดแบล็คลิสก็กู้ได้

ข่าวดีสำหรับคนที่ติดแบล็คลิส แล้วอยากจะกู้เงิน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สำหรับคนที่ติด แบล็คลิส ช้างไทยเงินกู้ เปิดให้ผู้ที่ ติดแบล็คลิส หรือ เครดิต บูโร สามารถที่จะ ขอยื่นกู้ ยืมเงิน ได้ 8,000 ถึง 30,000 บาท

แต่ถ้าผู้ที่ขอกู้ ไม่ติด เครดิต บูโร ก็ขอกู้เงิน ได้ถึง 100,000 บาท

ช้างไทย เงินกู้ ปล่อยเงินกู้กู้ยืม ได้ ตั้งแต่ 8,000 บาท จนไปถึง 100,000 บาท และมี อัตรา ดอกเบี้ย ที่เป็นไปตาม กฎหมาย ได้กำหนด เอาใว้

โดยทางช้างไทย เงินกู้ ให้กู้ได้ สูงสุดที่ 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ ไม่มี เอกสาร เครดิต บูโร หรือ ติด แบล็คลิส

ถ้าจะขอกู้เกิน 30,000 บาท ช้างไทยเงินกู้ ก็จะให้ ผู้กู้ขอ เครดิต บูโร ด้วย

อัตรา ดอกเบี้ย ช้างไทยเงินกู้

ช้างไทยเงินกู้ คิด อัตรา ดอกเบี้ย ดังนี้

 • กู้ยืมเงิน ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ไม่เกิน 3% ต่อ เดือน
 • กู้ยืมเงิน เกิน 50,000 – 100,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ไม่เกิน 2.33% ต่อ เดือน
 • กู้ยืมเงิน เกิน 100,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ไม่เกิน 1.25% ต่อ เดือน

เมื่อผ่อนชำระเงินคืน ครบ 6 เดือน ก็สามารถ ทำการ ขอกู้เงินเพิ่ม ได้อีก

ความน่าเชื่อถือ ช้างไทยเงินกู้

ในการ พิจารณา อนุมัติ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก ช้างไทย เงินกู้ นั้น ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ผู้ที่กู้ ใช้เวลา ในการ อนุมัติ 5-7 วัน ทำการ หลังจากที่ ได้รับ เอกสาร ครบถ้วน

ช้างไทย เงินกู้ ได้มีการ ระบุ ไว้ อย่าง ชัดเจน ว่า จะไม่มีการ เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ใด ก่อนที่จะมีการ โอน เงินกู้ ผู้ที่กู้ จะได้เงินเต็มจำนวน

ใครที่สมารถ ขอสินเชื่อ กู้ยืมเงิน ได้

ในการ ยืมเงิน ช้างไทย เงินกู้ จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็น พนักงาน เงินเดือน มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จนถึง อายุ 50 ปี
 • ทำงาน ที่ทำงานใน ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป ทำงาน หรือ มีที่พักอาศัย ในเขต กรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา
 • เมื่อสินเชื่อ ผ่านการ อนุมัติแล้ว รับเงิน ผ่านทาง บัญชี ธนาคาร กรุงไทย กสิกร ทหารไทย กรุงเทพ กรุงศรี ธนชาต หรือ ไทยพาณิชย์
 • ต้องใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน 1 คน ขึ้นไป

สามารถ โทร สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่

 • ที่ สำนักงาน ใหญ่ โทรศัพย์ 02 298 0345
 • จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพย์ 065 929 0727
 • ลาดกระบัง โทรศัพย์ 065 929 0729
 • จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพย์ 065 729 1359
 • จังหวัด สงขลา โทรศัพย์063 227 1383
อ่านเพิ่มเติม
error: Content is protected !!