7 วันเกิດ บอกช่วงอายุ 25-54 ปี วันไหนมีโชควาสนาดี

วันจันทร์

จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไรนัก แต่ก็เป็นคนฉลาด วางแผนเก่ง คิดการไกล ทำงานเก่ง และมักจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันจุกจิกมากนัก อารมณ์ร้อน โมโหง่าย แต่ก็ยังเป็นที่นับถือของผู้คน เพราะเป็นคนมีสติปัญญา แก้ปัญหาเก่ง มีความเด็ดข า ดเวลาจะทำอะไรก็ ตั ดสินใจได้ข า ดมาก

โดยในช่วงอายุ 25 – 30 ปี จะทำงานเหนื่อยมาก มีโอกาสเข้ามาหาและต้องพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับงานด้วย ส่วนอายุ 31 – 41 ปี จะมีท้อบ้าง แต่ก็กำลังไปได้สวย โชคลาภดี จะเข้ามาตอนนี้ มาถึงอายุ 42 – 53 ปี จะเริ่มพ้นปัญหายุ่งย ากต่าง มีโชคจากการ เ สี่ ย ง ทาย อายุ 42 – 53 ปี ยิ่งมีโชคเข้ามา ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปจะมีความสุข มีทรัพย์สินทุกอย่ างที่ต้องการ

วันอังคาร

เป็นคนที่รอบรู้ มีความรู้ในตัวเยอะ ฉลาด มีทักษะในการแก้ปัญหาได้เก่งมาก ไม่ชอบทำตามคำสั่งใคร ไม่ชอบกฎ แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์มาก รั ก ษ าคำพูดตัวเองได้เสมอ เป็นคนที่มีเ ซ็ น มองอะไรก็ออก อ่ า นคนก็ง่ายมาก ส่วนช่วงอายุ 25 – 30 ปีนั้นกำลังอยู่ในช่วงประสบความสำเร็จ พออายุ 31 – 41 ปีจะเริ่มพัฒนาตัวเอง มีตำแหน่งสูงขึ้น พอเข้า 42 – 53 ปี ก็จะเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง มีบ้าน มีรถ ผ่อนอะไรอยู่เริ่มจะหมดแล้ว ส่วน 54 ปีขึ้นไนปนั้นจะสุขสบายมีเงินทองใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

วันพุธ

เป็นคนที่ค่อนข้างมีไอเดีย แ ป ล กแตกต่างจากคนอื่น มักจะทำอะไรไม่เหมือนใคร เป็นคนความสามารถเยอะ มักจะทำอะไรที่มันชัดเจน จัดการสิ่งต่าง ได้เด็ดข า ดชัดเจนมาก แต่ก็ไม่เป็นภัยกับใคร และไม่ชอบทำตามคำสั่งสุด ไม่ชอบแสดงตัวเหนือใคร มีทักษะความเป็นผู้นำสูง ไม่ชอบตามใครเลย

ส่วนในช่วงอายุนั้น 25 – 30 ปี จะอยู่ในระหว่างสร้างตัว เหนื่อยกับงาน ภาระเยอะมาก ส่วน 31 – 41 ปี จะเริ่มมีเงินแบบมหาศาล และเข้า 42 – 53 ปี โชคลาภเงินทองยิ่งเข้ามามากกว่าเดิม และคุณก็ โ ก ยได้อย่ างเต็มที่ พออายุ 54 ปีขึ้นไปชีวิตจะสุขสบายมาก ไม่ ทุ ก ข์ ร้อนใด เลยอย ากทำอะไรก็ได้ทำ

วันพฤหัสบดี

เป็นคนที่มักจะ ป า ก ร้ า ยมาก เวลาจะพูดอะไรบางทีก็พูดไปแบบไม่ทันได้คิด แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ รั ก ษ า คำพูด มีความคิดในแง่บวก ใจดี นิ สั ยดี เด็ดเดี่ยว และในช่วงอายุ 25 – 30 ปี นั้นจะ ทุ ก ข์ เ รื่ อ งงาน เงิน สักหน่อยแต่ก็จะค่อย ดีขึ้น ส่วนช่วงอายุ 31 – 41 ปี นั้นจะเจอ ความลำบากในชีวิตเข้ามามากหน่อย แต่ก็ยังพอมีโชคจากการเ สี่ ย ง ท า ย และพอเข้า 42 – 53 ปี จะมีปัญหาครอบครัวเข้ามาแต่ก็จะผ่านไปได้ และมีโอกาสได้จับเงินล้าน ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปนั้นจะเริ่มดีทุกอย่ าง การเงินดี งานดี มีความสุข

วันศุกร์

เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแบบแผน จะทำอะไรมักมีแผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ชอบทำอะไรแบบระยะกระชันชิด โดยเฉพาะเวลาจะต้องเดินทาง บางทีก็เรียกว่าเป็นคนที่ครึ่ง กลาง เหมือนกันแต่ก็ไม่ชอบการโดนเอาเปรียบ จะด้วยคำพูด การกระทำก็ตาม ในส่วนช่วงอายุนั้น 25 – 30 ปี จะเริ่มเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิต แต่ก็ยังมีโชคเ รื่ อ งเงินเข้ามาอยู่บ้าง

พอช่วงอายุเข้าสู่ 31 – 41 ปีแล้วก็จะเริ่มก้าวหน้า พัฒนาชีวิตได้ดี การงานก้าวหน้า รุ่งเรือง ส่วนเข้าไปอายุ 42 – 53 ปี ก็จะเริ่มมีเงินทองเข้ามาเยอะขึ้น ผ่านพ้นปัญหามากมายที่มีไปได้ ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปทุกอย่ างจะราบรื่นดี มีความสุขไปจนถึงบั้นปลายชีวิตเลย

วันเสาร์

จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัว แต่บางทีก็ทำตัวเป็น เ ด็ กบ้างเหมือนกัน เป็นคนที่มีความคิดดี แต่ว่าแสดงออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรียกว่าเป็นพวกชอบเก็บข้อมูลมากกว่าการแสดงออก เป็นคนค่อนข้างลึ ก ลั บมากเหมือนกัน ส่วนในช่วงอายุ 25 – 30 ปี นั้นจะเหนื่อยกับงาน ทุ ก ข์กับงานและเพื่อนร่วมงาน พออายุ 31 – 41 ปีจะมีโชคเ รื่ อ งการเงินเข้ามา ชีวิตเจริญก้าวหน้า พอเข้า 42 – 53 ปี ก็จะมีโชคเข้ามาใหญ่มาก มีนายทุนเข้ามาช่วย และพออายุเข้า 54 ปีขึ้นไปก็จะเริ่มรอคอยสิ่งที่หวังเอาไว้และสมหวังอีกด้วย

วันอาทิตย์

จะเป็นคนที่รอบรู้ ฉลาด มีความคิดความอ่ า นดี ชอบเป็นผู้นำ ไม่ชอบตามใคร แต่ในบางสถานการณ์ก็ไม่อย ากจะนำเพราะไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ชอบคำสั่งแบบสุด เลย อย่ ามาชี้นิ้ ว สั่งเพราะยิ่ง สั่ งยิ่งไม่ทำ ส่วนวาสนาในแต่ละช่วงอายุนั้น 25 – 30 ปี จะเหนื่อยมากภาระเยอะ พออายุ 31 – 41 ปี ก็จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าจะค่อย ดีขึ้น และพออายุ 42 – 53 ปี จะเริ่มมีฐานะดี สร้างตัวได้แล้ว มีทรัพย์สินเงินทองเป็นของตัวเอง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ และพออายุ 54 ปีขึ้นไปจะมีสุขภาพดี แข็งแรงและมีความสุขกับการใช้เงินและใช้ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม